GAT

Projekti podrške

eu4b logogiz logo

Firma GAT d.o.o. trenutno realizuje projekat za poboljšanje inovativnih kapaciteta u MMSP u izvozno-orijentisanim sektorima. Ovaj Program je zajednički finansiran od strane EU i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (u daljem tekstu GIZ) kao vodeća organizacija, zajedno sa UNDP i ILO kao sudelegirajućima u skladu sa Sporazumom o sudelegiranju sa EU. Program se provodi pod nazivom projekta EU4Business, a više o tome ovdje. Jedan od finansiranih stavki ovog projekta je bila nabavka mašine za sačmaranje TWISTER koja omogućuje da u jednom ciklusu sačmaranje se istovremeno može obrađivati do 100 dijelova što osigurava uštedu energije do 90%. Mašina ima sistem koji radi u vakumu koji omogućuje čišći postupak sačmarenja te omogućava ekonomičnu upotrebu abraziva.

eu4b logoeu4b logo

Razvojni projekat sufinansiraju Evropska Unija (EU) i vlada SR Njemačke (BMZ) putem EU4Bussiness projekta u BiH.

eu4b logo

Želite saznati više ili sklopiti posao?