Matsuura MX-520

Mašinski park firme GAT doo je bogatiji za još jednu mašinu, i to našu drugu Matsuura MX-520. Matsuura MX-520 je kompaktna petoosni vertikalni mašinski centar koji ima jako dobar ergonomski dizajn koji omogućuje „no setup time“ način rada te izradu jako zahtjevnih dijelova. Maksimalna veličina obratka može da bude prečnika 520 mm a visina istog 350mm. Kapacitet magazina ove mašine je moćnih 60 alata, uz izmjenu alata od 1,2 sec. Također, ovu mašinu će opsluživati šestoosni Fanuc robot M20iD/25, nosivosti 25 kg. Ova robotska ćelija će moći da autonomno radi minimalno 8 sati, i na taj način maksimizirati iskoristivost ove odlične mašine.

Želite saznati više ili sklopiti posao?