CNC tokarilica TORNOS GT32/6

Naš proizvodni pogon mehaničke obrade proširili smo za novu CNC tokarilicu švicarskog tipa Tornos GT32/6. Ova tokarilica opremljena je sa 6 linernih osa, 2 neovisna vretena, 40 alata od kojih su 14 pogonjeni, Y- i C-osom.

Glavno i sporedno vreteno opremljeno je sa C-osom, max. brojem obrtaja 8.000 u minuti, dok je prolaz kroz glavno vreteno 32 mm, te pogonjenim alatima s 6.000 obrtaja u minuti.

Ova tokarilica je dodatno opremljena s dodavačem šipke ROBOBAR 538 koji nam omogućuje viši stepen automatizacije i veću produktivnost.

Max. dužina komada u jednom hvatanju iznosi 190 mm, min. promjera šipke od 5 mm, a max. 32 mm.

TORNOS GT32/6 s ovim karakteristikama nam omogućuje izradu visoko preciznih i kompleksnih dijelova.