MATSUURA H PLUS 300

Naš proizvodni pogon mehaničke obrade proširili smo za prvi horizontalni obradni centar MATSUURA H PLUS 300, koji je opremljen 2-paletnim sistemom dimenzija 300x300 i maksimalne nosivosti stola 250 kg. Prednosti posjedovanja ovakvog jednog stroja su smanjeno vrijeme proizvodnje korištenjem paletnog sistema, mogućnost obrade s više strana (okretni stol) i mogućnost obrade simultano 4 osi.

Osnovni detalji:

- Radni hod X = 500 mm, Y = 560 mm, Z = 500 mm, B = 360°
- Veličina palete 300 x 300 mm
- max. težina obradka 250 kg
- max. veličina obradka D530 x H760 mm
- obrtaji vretena 15.000 min
- vrsta prihvata alata 40 BT
- brzi hod X/Y/Z (m/min) 60/60/60 B (U/min) 100
- alati u magacinu 60 komada
- radne palete 2 komada