Ljubav prema detalju je naša smjernica.

Almir Gvožđar

Direktor poduzeća

gat@bih.net.ba

+387 37 689 113


Senad Nezirević

Direktor sektora proizvodnje

senad.nezirevic@gat.com.ba

+387 61 460 642


Adna Smajlović Rasavac

Direktorica sektora zajedničkih poslova

adna.smajlovic@gat.com.ba

+387 37 689 112

+387 62 567 114


Amir Đonlagić

Šef službe kontrole kvalitete

amir.djonlagic@gat.com.ba

+387 62 567 772


Emir Jakupović

Šef odsjeka mehaničke obrade - glodanje

emir.jakupovic@gat.com.ba

+387 61 601 405


Merjem Jakupović

Šef odsjeka mehaničke obrade - tokarenje

merjem.jakupovic@gat-cnc.com

+387 61 986 263


Mubina Ibrišagić

Šef odsjeka površinske zaštite

mubina.ibrisagic@gat.com.ba

+387 62 567 430


Enisa Kamenčić

Hemijski tehnolog

enisa.gazibara@gat.com.ba

+387 62 430 567


Jasna Mehić

Referentica financijskih poslova

jasna.mehic@gat.com.ba

+387 61 720 134

+387 37 689 113


Elma Hasić

Referentica nabave

elma.hasic@gat-cnc.com

+387 61 106 818

+387 37 689 112


Aldina Muratović

Referentica prodaje

aldina.muratovic@gat.com.ba

+387 62 567 758

+387 37 689 112


Jasmina Mehadžić

Referentica prodaje

jasmina.mehadzic@gat.com.ba

+387 61 206 272

+387 37 689 112


Emina Huzejrović

Referentica prodaje

emina.huzejrovic@gat.com.ba

+387 62 567 512


Adela Botonjić

Referentica ljudskih resursa

adela.botonjic@gat.com.ba

+387 61 088 125

+387 37 689 113


Želite biti dio GAT tima?